Wij nemen u de administratie uit handen

Kidsadmin kan de kind- administratie voor u uitvoeren. Dit begint bij een potentiële aanmelding voor een kindplaats en eindigt bij debiteurenbeheer.

Uitvoering administratie

Het hele traject van inschrijving, plannen, maken van overeenkomsten, facturering en debiteurenbeheer wordt consequent door ons uitgevoerd. Hiervoor wordt tevens de volledige administratieve communicatie met ouders verzorgd. Dus het opnemen van de telefoon, beantwoorden van e-mail berichten, het digitaal laten ondertekenen van overeenkomsten en verwerken van aanvragen via een portal.

Samen optimaal inrichten

Voorafgaand aan de overdracht van de administratie helpen onze medewerkers het administratieve proces samen met u optimaal in te richten.

Wij zijn proactief

We zijn proactief en zullen u regelmatig van relevante rapportages voorzien. Wanneer we zien dat er verbeteringen mogelijk zijn zullen we niet nalaten dat met u te bespreken. Mocht u na verloop van tijd beslissen de administratie zelf ter hand te willen nemen, dan zorgen we voor een zachte landing binnen uw organisatie.

Subsidies en belastingtoeslag

Daarnaast kunnen we met u afstemmen hoe gemeentelijke subsidies (waaronder VVE) en de belastingtoeslag verwerkt worden.

Kidsadmin geeft advies

We adviseren over een aantal belangrijke aspecten van een kinderopvangorganisatie. Soms ligt hierbij het accent op de efficiency en soms meer op de pedagogische aspecten.

Efficiency-check

De efficiencycheck voeren we periodiek uit waarvan we één check bij voorkeur tegen het einde van het jaar uitvoeren, juist voor het in te voeren nieuwe prijsbeleid.

Kind planning

We analyseren de groepen op basis van de kind leidster ratio. We toetsen of de indeling van de groepen met het aantal medewerkers nog past bij de bezetting van de groepen.
Personeelsplanning en urenregistratie

Het aantal kinderen op de groep is het uitgangspunt voor de personeelsplanning. Op basis van de C.A.O.-kinderopvang helpen we u met zaken als taakuren, meer/minderuren, jaar urensystematiek etc.


Product portfolio​

Op basis van het pedagogisch beleidsplan en een concurrentieanalyse kunnen we samen met u het portfolio vaststellen dat bij uw organisatie past.
Gemeentelijke subsidies

De berekeningswijze en verwerking van gemeentelijke subsidies is per gemeente anders geregeld. Ook de wijze waarop gemeentes gerapporteerd willen worden is divers. We kunnen het beleid van u gemeente(s) vertalen naar opvang, facturatiestromen en rapportages.

Kind planning

We analyseren de groepen op basis van de kind leidster ratio. We toetsen of de indeling van de groepen met het aantal medewerkers nog past bij de bezetting van de groepen.
Personeelsplanning en urenregistratie

Het aantal kinderen op de groep is het uitgangspunt voor de personeelsplanning. Op basis van de C.A.O.-kinderopvang helpen we u met zaken als taakuren, meer/minderuren, jaar urensystematiek etc.

Product portfolio​

Op basis van het pedagogisch beleidsplan en een concurrentieanalyse kunnen we samen met u het portfolio vaststellen dat bij uw organisatie past.
Gemeentelijke subsidies

De berekeningswijze en verwerking van gemeentelijke subsidies is per gemeente anders geregeld. Ook de wijze waarop gemeentes gerapporteerd willen worden is divers. We kunnen het beleid van u gemeente(s) vertalen naar opvang, facturatiestromen en rapportages.

Bovenstaande aspecten worden in samenhang gewogen om zodoende tot een praktisch uitvoerbaar advies te komen over de inrichting van uw organisatie.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Advies bedrijfsbeleid

Hierbij kijken we vanuit de wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang) naar uw organisatie. Klopt alles binnen uw organisatie nog wel?

We kunnen u adviseren over het pedagogisch beleid en indien van toepassing het in gebruik nemen van een kind volgsysteem. Andere belangrijke gerelateerde vraagstukken m.b.t. doorgaande leerlijn en risicokinderen komen hierin eveneens aan bod.

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen we eveneens onderwerpen als communicatie naar ouders, interne sturing en financiën onder de loep nemen. Omdat de onderwerpen m.b.t. het bedrijfsbeleid nogal kunnen variëren en soms specialistisch kunnen zijn, zullen we mogelijk partners uit ons netwerk inschakelen om u optimaal te adviseren.

Vrijblijvend kennismaken?

Bel ons voor meer informatie.
Wilt u zien wat Kidsadmin voor u kan betekenen? Beleef Kidsadmin!

Tel.: 088-9904444     E-mail: info@novict.com